CHAOS - Chapter 1 - Tessa van den Eeden / eeden ATELIER

CHAOS - Chapter 1 - Tessa van den Eeden / eeden ATELIER

english below // 

Niet willen of kunnen kiezen, niet willen plannen, niet op ruimen en niet mezelf en mijn proces willen ordenen. Het creëert allemaal een grote chaos en stond me in de weg om te werken in mijn atelier. Ik had een vreemde band met deze chaos. Ik geloofde heilig dat het bij me hoorde en ik had er moeite mee er afscheid van te nemen. Het eerste stuk uit THE SHADOW serie, 'CHAOS' maakte ik tijden de Dutch Design Week 2022. Ze representeert de chaos.

Ik maakte haar om mijn band met de chaos te doorbreken. Ik wilde afscheid nemen van deze gewoontes en nieuwe gewoontes ervoor in de plaats ontwerpen. Ik zou beginnen met mijn atelier op te ruimen zodat dit niet meer in de weg zou staan van het werken. Ik heb alle stoffen in mijn atelier waar ik niet direct een project voor zag, weggegeven.

Daarna kregen al mijn gereedschappen een vaste plek, sprak ik met mezelf af elke dag mijn atelier op te ruimen en maakte ik een aantal werkregels voor mezelf. Met dat laatste experimenteer ik tot op de dag van vandaag nog mee. 

  

Voor en na van het atelier

Het ontstaan van dit project en het proces  rondom CHAOS werd vastgelegd in een short docu. Klik hieronder om deze te bekijken op youtube.Het project 'THE SHADOW' bestaat uit een 5-delige serie van onderwerpen die we als mens nogal moeilijk vinden om onder ogen te komen. Chaos, Addiction, Need for attention, Fear of failure en Selfdoubt.


ENGLISH
Not wanting or not being able to choose, not wanting to plan, not wanting to clean up and not wanting to structure and organize myself and my process. It all created a big chaos and kept me from doing my work. I used to have a strange bond with this chaos. I believed it was a part of me and I had a hard time letting it go.
The first piece from THE SHADOW series, 'CHAOS' I made during the Dutch Design Week 2022. She represents the chaos.


I made her to break my bond with chaos. I wanted to say goodbye to these habits and design new ones in their place. I would start by cleaning up my studio so it would no longer get in the way of working. I gave away all the fabrics in my studio that I didn't see an immediate project for.
Then all my tools got a permanent place, I agreed with myself to clean up my studio every day, and I made some work rules for myself. I still experiment with the rules to this day.

  

A before and after of the atelier


Find my short docu about the birth of the project and the process behind CHAOS on youtube. Click on the tumbnail below.  (english subtitels)


My project "THE SHADOW" is a 5-part series of topics that we as humans find quite difficult to face.
Chaos, Addiction, Need for attention, Fear of failure and Selfdoubt.

Back to blog